Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2000 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (İö), Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Ermeniler arasında Protestanlığın yayılışı ve Protestan Ermeniler: Türkiye örneği

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Yahudilikte Hristiyanlıkta ve İslamiyette kutsal kitap anlayışı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi (Yl) (Tezli)