Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ahlaki Motif Olarak Turist Rehberi

JOTAGS , vol.5, no.2, pp.174-187, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hayme Ana’dan ‘Haymana’ya Uzanan Bir Tarih-Kültür -İnanç Turizmi Açısından Haymana-

GEÇMİŞİN İZİNDE GELECEĞİN PEŞİNDE HAYMANA ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 6 - 07 January 2023, pp.139-147

TURİST REHBERLİĞİNİN MULTİDİSİPLİNER YANSIMASINA BİR ÖRNEK: “DİNLER TARİHİ”

3. ULUSAL TURİST REHBERLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.223-228

Dünya Miras Listesi’nde Bir Türk Tarikatı Mekânı: “Hacı Bayram Cami”

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.730-731

Hristiyanlıktan İslam’a Bir Kültürel Miras Örneği: İstanbul

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.742

Türk Kültüründe Kutsal Mekân Algısı ve “Dağlar”

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.447-468

Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri”

6th International Conference on Science, Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.272

İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili:“Okçuluk”

6th International Conference on Science Culture and Sport, LYVİV, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.277

İkonografiden Bayrama Bir Ölüm Motifi: Meryem Ana’nın Uyuması/Koimesis

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.884-890

Turizm İnanç Turizmi Ahlak ilişkisi

Geçmişten Geleceğe Ahlak, Bartın, Turkey, 13 - 14 May 2015, pp.433-471

Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması ve Prof. Dr. Abdurrahman Küçük

Türkiye’de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.478-496

İnanç Turizmi Açısından Türkiye

Türkiye’de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.755-789

Books & Book Chapters

“MİLLİ PARKLAR”A ZİYARET FENOMENİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM

in: Dinler Tarihi Yazıları-Prof.Dr. Harun Güngör'e Armağan- , Durmuş Arık-Mehmet Alparslan Küçük-Ramazan Adıbelli, Editor, Berikan, Ankara, pp.153-194, 2023

Türkiye’nin 100 Yıllık Serüveninde Dinler Tarihi ve Turist Rehberliği

in: Türkiye’de Turist Rehberliğinin 100 Yılı, Şahbaz, Ramazan Pars, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.11-35, 2023

DİN FENOMENOLOJİSİ AÇISINDAN HAC- “İNANÇ TURİZMİ”

in: DİNLER TARİHİ YAZILARI - Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu’na Armağan-, Arık, Durmuş-Günay, Nasuh, Özcan, Şevket, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.47-70, 2023

Din-Kültür-Turizm Üçgeninde Ayasofya Camii

in: DİNLER TARİHİ YAZILARI -Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’a Armağan-, Durmuş Arık-Yasin Meral, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.167-210, 2022

Hıristiyan Kutsal Kitabı Açısından Türkiye’nin İnanç Merkezleri

in: DİNLER TARİHİ YAZILARI -Prof. Dr. Mehmet Aydın’a Armağan-, Durmuş Arık-Ahmet Aras-Cemil Kutlutürk, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.169-214, 2022

İnanç Turizmi

in: Türkiye'den Rotalarla Alternatif Turizm, SERT, HACER BAKIR, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.163-200, 2021

Sayılarla İlgili İnanışlar

in: Halk İnanışları, Durmuş Arık-A. Hikmet Eroğlu, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.412-441, 2020

Kutsal-Profan İkileminde Hac ve Dinî Turizm (Karşılaştırmalı Bir Bakış)

in: Prof.Dr.Erkan Öngel’e Armağan: Çok Disiplinli Çalışmalar, Bilgehan Gülcan-Güler Arı, Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.201-216, 2018

Dinler Arası İlişkiler-Turizm, İnanç Turizmi Yansıması

in: Dinler Arası İlişkiler, Ali İsra Güngör, Editor, Grafiker, pp.427-450, 2017

Hayatı ve Eserleriyle Prof.Dr. Abdurrahman Küçük

in: Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan, Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.53-82, 2016

Hacı Yemeği

in: Aile Yazıları 9, Pervin Ergun-Dursun Ayan, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Mattek Matbaacılık), Ankara, pp.25-26, 2016

Dinî Günler, Kandiller, Kutsal Geceler

in: Aile Yazıları 10, Pervin Ergun-Dursun Ayan, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Mattek Matbaacılık), Ankara, pp.18-21, 2016

Cenaze Namazı ve Defin

in: Aile Yazıları 8, Saim Sakaoğlu-Mehmet Aça-Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başak Matbaacılık, Ankara, pp.219-223, 2015

Defin Hazırlıkları

in: Aile Yazıları 8, Saim Sakaoğlu-Mehmet Aça-Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başak Matbaacılık, Ankara, pp.209-218, 2015

Ölüm Belirtileri

in: Aile Yazıları 8, Saim Sakaoğlu-Mehmet Aça-Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Başak Matbaacılık, Ankara, pp.201-208, 2015

Geleneksel türk Dini İnanışlarında Ölüm ve Sonrası ile İlgili Uygulamalar Genel Bir Bakış

in: Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı, Mustafa Argunşah-Mustafa Ünal, Editor, Kesit Yayınevi, Kayseri, pp.283-296, 2010

Metrics

Publication

59

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

51

H-Index (TrDizin)

4

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals