Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BANKACILIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.49-71

Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm, Dünya ve Türkiye Uygulamaları

23. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.337-348

SİBER GÜVENLİĞİN FİNANS PİYASASINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.200-201

Döviz Kuru Riskine Karşı Alınabilecek Önlemler

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 7 - 08 December 2018

Fon Maliyetlerinin Hesaplanması ve Faiz Dışı Giderlerin Kontrolü

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÜSKÜP, Macedonia, 5 - 08 September 2018

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yer Alan Buğday Sözleşmelerine Yönelik Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017

Türkiye’de Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sistemi

22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017

Books & Book Chapters

DERIVATIVES MARKETS AND ITS DEVELOPMENT IN TURKEY

in: Economic and Social Studies, Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU, Assoc. Prof. Dr. Muhidin MULALIC, Prof. Dr. Turhan ÇETİN, Prof. Dr. Farzand ALI JAN, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.218-239, 2018