Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of the Impact of Fintech Companies on the Banking System

24. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 October 2022

BANKACILIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.49-71

Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşüm, Dünya ve Türkiye Uygulamaları

23. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.337-348

SİBER GÜVENLİĞİN FİNANS PİYASASINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.200-201

SİGORTA ACENTELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖLÇÜLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Kiev, Ukraine, 26 September 2019

Döviz Kuru Riskine Karşı Alınabilecek Önlemler

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 7 - 08 December 2018

Fon Maliyetlerinin Hesaplanması ve Faiz Dışı Giderlerin Kontrolü

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÜSKÜP, Macedonia, 5 - 08 September 2018

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yer Alan Buğday Sözleşmelerine Yönelik Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017

Türkiye’de Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sistemi

22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017

Books & Book Chapters

DERIVATIVES MARKETS AND ITS DEVELOPMENT IN TURKEY

in: Economic and Social Studies, Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU, Assoc. Prof. Dr. Muhidin MULALIC, Prof. Dr. Turhan ÇETİN, Prof. Dr. Farzand ALI JAN, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.218-239, 2018

Metrics

Publication

14

Thesis Advisory

18