Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SİNEMANIN İDEOLOJİK İŞLEVİ: FİLM ANLATILARINDA İNGİLİZ HEGEMONYASININ TEMSİLİ

ASEAD 11. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Lozan, Switzerland, 20 - 22 May 2023, pp.853-875

Hollywood Sinemasında Ötekinin Sunumu: Hain "Traitor" Filminin Görsel Retorik Analizi

ASEAD 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 November 2022, pp.562-574

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

9

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals