Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AB ve ABD'nin Dış İlişkilerinde İnsan Hakları Koşulluluğu

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021

Türkiye‘de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği İlişkisinde Bir Model Önerisi

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.220

Türkiye‘de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği Ekseninde Yaşanan Tartışmalar

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.83

Bilgi Toplumunda Basının Genel Durum Analizi

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.84

Books & Book Chapters

Bilgi Toplumunda Basının Genel Durum Analizi

in: Pazarlama İletişiminde Reklam ve Sosyal Medya, Özgür Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.37-56, 2019 Creative Commons License

Koalisyonlu Başkanlık Sistemi: Kolombiya

in: Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, İlyas Doğan, Serdar Ünver, Editor, Astana, Ankara, pp.46-106, 2017

Metrics

Publication

19

Project

1

Open Access

1