Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fıkhın Kripto Paralara Bakışı: Bıtcoin Örneği

Van İlahiyat Dergisi, vol.9, no.15, pp.1-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yusuf El- Karadâvî’nin Fıkhü’z-Zekât Eseri Bağlamında “Fî Sebîlillâh” Kavramı

Van İlahiyat Dergisi, vol.8, no.13, pp.256-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkıhta Sedd-u Babi’l-İçtihat Ve Kıyas Bağlamında Yorumu Sınırlandırma Çabaları

Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (KİİFAD), vol.3, no.5, pp.7-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Şeyh Ahmet el-Haznevî’nin Hayatı ve Fetvalarında Takip Ettiği Metot

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.18-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İmam Şafii’nin Kadim ve Cedit Görüşleri

Vuslat, no.197, pp.28-35, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Korku ve Ümit

Diyanet Aile Dergisi, no.313, pp.23-28, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

İhtilafını Rahmete Dönüştüren Ümmetin Vahdet ile İmtihanı

Diyanet Aylık Dergi, no.304, pp.27-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fitratın Tahribatı

Diyanet Aylık Dergi, no.303, pp.35-38, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

İhtilafını Rahmete Dönüştüren Ümmetin Vahdet İle İmtihanı

Diyanet Aylık Dergi, no.304, pp.27-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bayramın Gözyaşları

Diyanet Aylık Dergi, no.307, pp.12-16, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ölümün Bile Bitiremediği Sevgi

Diyanet Aylık Dergi, no.267, pp.29-35, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bayram Kardeşlik Buluşması

Diyanet Aylık Dergi, no.260, pp.75-78, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

İlletin Formelliğinden Benzerliğin Sadeliğine: Hükümlerin Tespitinde Şebeh Yöntemi

Diyanet İlmi Dergi, vol.48, no.1, pp.121-143, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Hukukunda Yemin ve Ahlakîlik

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.431-452, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İbnü’l-Münzir’in Hayatı Hilaf İlmine Katkıları ve el-İşraf Alâ Mezâhibi Ehli’l İlm Adlı Eseri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.177-192, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Manevi Bir İspat Aracı Olarak Yemin

Diyanet Avupa, no.103, pp.21-26, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstihale ve İstihlak için Sınıflandırma Önerisi

II. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERDE GELENEKVE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 12 July 2019

İmam Şafii’nin Erken Dönem Fakihlerine Eleştirileri

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019

HZ. PEYGAMBERİN ÇOCUK EĞİTİMİNDE PSİKOLOJİK TEMELLER

II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek Ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu, 11 - 12 July 2019

BITCOIN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE FIKHIN GÜNCEL MESELELEREBAKIŞ AÇISI

Uluslararası Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 July 2018, pp.325-343

İslam Hukukunda İstibdal ve Günümüzde Uygulanma İmkânları

1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 July 2018, pp.70-83

Muhammed Emin Erbilî ve Tenviru’l-Kulûb İlmihalinde Takip Ettiği Metod

I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.848-860

Fıkıhta Yorumu Sınırlandırma Çabaları

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.151-163

Şeyh Ahmet el-Haznevi’nin Sınırları Aşan Birlik Düşüncesi ve Fetvalarında Takip Ettiği Metod

VIII. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.240-256

Toplumsal Yapılanmada Din Görevlilerinin Rolü

Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri Sempozyumu, Mardin, Turkey, 9 - 11 May 2014, pp.205-218

İmam Şafii’nin Kadim Görüşlerinin Oluşum Süreci ve Cedit Görüşlerine Geçişin Temel Nedenleri

Uluslararası İmâm Şâfiî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 March 2013, pp.475-516

Books & Book Chapters

MUHTASAR ŞAFİÎ İLMİHALİ

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları), Ankara, 2021

İslam Hukuku I

Gazi Kitapevi, Ankara, 2020

Bitcoin Örneği Üzerinden Fıkhın Kripto Paralara Bakış Açısı

in: İslam İktisadında Para, Cem Korkut, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.257-292, 2020

Müslümanın Ahlakı

Bilge Kitapevi, Batman, 2004