Education Information

Education Information

 • 2002 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1985 - 1998 Postgraduate

  Harran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Peşteli Hisali Metali’xxün-neza’xxir (II. cilt) inceleme-metin

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi (S. 1-101) transkripsiyonlu metin-indeks

  Harran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Persian