Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üç Dilli Şair Ayşe Teymûrîden Üç Dilli Gazel

Journal of Turkish Studies , vol.10, no.8, pp.1425-1436, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kelile ve Dimne nin Tercüme Serüveni

İlmi Araştırmalar , no.16, pp.227-237, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Konya da Kırgızlar

ANA YURTTAN ATA YURDA TÜRK DÜNYASI , vol.1, no.5, pp.63-64, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hüsn ü Aşk’ta Aşk’ın Hüsne Kavuşmak İçin Geçtiği Sıkıntılı Aşamalar

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, pp.172-198

Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshası Ve Mısır Millî Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserlerin Mahiyetleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.127-142

BOSNALI SÜLEYMAN FİKRİ’NİN İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDÎ’HÜLÂSASI İSİMLİ ESERİNDEKİ BELAGAT TERİMLERİNİNANLAMLANDIRILMASI

11. International Congress onSocial Ssciences«China to Adriatic», Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.371-380

MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ NECÂTÎ BEG DİVANNÜSHALARI HAKKINDA

INTERNATIONALEUROASIACongress onScientific Researchesand Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, pp.158-169

HÜSN Ü AŞK’TA AŞK’IN HÜSNE KAVUŞMAK İÇİNGEÇTİĞİ SIKINTILI AŞAMALAR

INTERNATIONALEUROASIACongress onScientific Researchesand Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, pp.170-196

Mısır Milli Kütüphanesindeki Necati Beg Divan Nüshaları Hakkında

XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 16 - 19 December 2019, pp.158-169

MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLERE ULAŞIM SORUNU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

BİLTEKULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYALBİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-8 Sustainable Development

PROF. İHSAN EFENDİ’NİN MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMAESERLER KATALOĞUNA KATKILARI

BİLTEKULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYALBİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.9-16

KUTADGU BİLİG’İN KAHİRE NÜSHASI VE MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLERİN MAHİYETLERİ

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.127-142

PROTEST BİR ŞAİRİN (HAYRETÎ) GAZELİNDEN HAREKETLE KİŞİLİĞİHAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

V. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.137-142

ADANALI HAYRET EFENDİ NİN ŞEHRÂYİN VE SİHR İ BEYÂN İSİMLİ ESERİ

1. Uluslararası Tarihte Adana ve ÇukurovaSempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Mısır'daki Türkçe El Yazması Eserlerin Durumu ve Bunları Gün Işığına Çıkaran Şahsiyetler

in: Ekmeleddin İhsanoğlu'na Armağan, Göktürk Ömer Çakır, Editor, ÖTÜKEN, İstanbul, pp.349-360, 2021

Mısır Millî Kütüphanesindeki Türkçe Sözlükler Hakkında

in: Hamza Zülfikar Armağanı, Hatice Yazıcı Malkoç, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.373-386, 2021

TABSIRA

AKÇAĞ, Ankara, 2020

Hüsn ü Aşk

AKÇAĞ, Ankara, 2018

ADANALI HAYRET EFENDİ’NİN İDDİALI EDEBİYAT MECMUASI: SUK-I UKAZ

in: PROF. DR. AHMET MERMER ARMAĞANI, MUVAFFAK EFLATUN - NESLİHAN KOÇ KESKİN, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.397-430, 2018

Karabibik

Akçağ, Ankara, 2017

Mehmed Akif Ersoy’un Mısır Günleri

in: 80 Yıl Sonra Mehmed Akif Ersoy, , Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.122-138, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Ayşe İsmet Teymuri

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2014

Metrics

Publication

51

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals