Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İşletmelerde riske yönelik denetim ve raporlanması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Menkul kıymetler ve mali duran varlıkların muhasebeleştirme esaslarının uluslararası muhasebe standartları ve Türkiye uygulamaları açısından incelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English