Çalışanların iş tatmini ve işe bağlılık düzeylerinde öğrenen liderlik davranışının rolü ve etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2021

Student: NAJIBULLAH QADIRI

Supervisor: KÜRŞAD ZORLU