Performans değerlendirme ve ödüllendirme: Sigorta acentelerinde çalışanlar üzerine bir uygulama (Ankara ili örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2020

Student: ÖMER SARICI

Supervisor: KADİR ÖZER