Sigortacılık sektöründe dijitalleşmenin poliçe bilinirliğine etkisi ve müşterilerin satın alma tercihleri ankara ölçeğinde değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute Of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2021

Student: HATİCE KAYA

Supervisor: ABDURRAHMAN OKUR