Münif Paşa'nın İlm-i Belâgat-la Rhétorique isimli eseri ve Mebâni'l-İnşâ ile karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: MUSTAFA KILIÇ

Supervisor: AYŞE YILDIZ