İçsel pazarlama faaliyetlerinin işgören tatminine etkisi: Otel işletmelerine yönelik bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: SAMET KARAHAN

Supervisor: SELMA MEYDAN UYGUR