Nakit Akış Tablosunun Firma Değerini Açıklama Gücü ve İlişkisi: Ampirik Analiz


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2020

Student: AYŞE GÜL NURBANU KÖROĞLU

Supervisor: FİGEN ZAİF