CORONA KRİZİNDE DİJİTAL KİMLİKLERİN DRAMATURJİK GÖRÜNÜMLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2022

Student: HATİCE ÖZKAR

Supervisor: ESRA İLKAY İŞLER