Örgüt kültürü algısı ile örgütsel çeviklik arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi: Kırşehir il örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: SUZAN BASRI

Supervisor: KÜRŞAD ZORLU