Net Gelir ve Kapsamlı Gelir Yaklaşımlarının Firmanın Gelecek Performansı ve Firma Değeri Açısından Karşılaştırmalı Analizi ve BIST'te Örnek Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2021

Student: YUSUF KERİM AKBULUT

Supervisor: FİGEN ZAİF