Benzetmelikler, Sembolik İfadeler ve Mitolojik Bilgi Bağlamında Klasik Türk Şiirinde Hayvanlar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2020

Student: MUSTAFA KILIÇ

Supervisor: AYŞE YILDIZ