Babacan (paternalist) liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü: Kamu ve özel sektör karşılaştırmalı bir analiz


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kırıkkale Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: FATMA KORKMAZ

Supervisor: KÜRŞAD ZORLU