Milli Kütüphane 06 HK 3882/2 numarada kayıtlı şiir mecmuası (transkripsiyonlu metin-inceleme)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2021

Student: DERYA SAVAŞCI

Supervisor: AYŞE YILDIZ