D. Mehmet Doğan’ın Eserlerinden Hareketle Türk Dilindeki Sıfatların Fonetik, Morfolojik ve Anlambilim Açısından Etimolojisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: The American University İn Cairo, Egypt

Approval Date: 2021

Student: Ümeyme Ahmed Ahmed Muhammed

Supervisor: ABUZER KALYON