Edirneli Nazmi'nin "Mecma'u'n-nezair" adlı eserinde yer alan zati'nin zemin şiirleri ve bunlara yazılan nazirelerin biçim ve içerik yönünden karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: NAZMİYE OĞUZ

Supervisor: AYŞE YILDIZ