Bankacıların kişilik özellikleri ve iş doyumu arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmalı olarak incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: HALİT BACANLI

Supervisor: KADİR ÖZER