ZÂTÎ ŞEM Ü PERVÂNE [BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK]


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Institute of Graduate Programs, Turkey

Approval Date: 2021

Student: ÖZGENAY İNANAN

Co-Supervisor: İSMAİL HAKKI AKSOYAK, ABUZER KALYON