Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Pandemi Dönemlerinde Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları: Almanya ve Türkiye Bakımından Bir İnceleme

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.3-34, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ticaret Hukuku Perspektifinden Avukatlık Şirketleri

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.33, no.153, pp.335-386, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İş Şartlarına Uymama Nedeniyle Haksız Rekabet Hali Olarak Fiyat Tarifelerine Aykırılık

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.10, no.37, pp.133-180, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.4, no.2, pp.239-262, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Anonim Şirketlerin Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.33, pp.415-461, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal?

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.132, pp.231-286, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Brexit Sonrası İngiliz Rekabet Hukukunu Neler Bekliyor

Rekabet Forumu, no.104, pp.5-15, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fikir ve Sanat Eserleri Bağlamında Tecavüzün Ref i Davası ve Üç Kat Bedel Sorunu

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.103-134, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Rekabet Uyum Programları

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.371-390, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

An Economic Analysis of the Mobile Equipment Registration System in Turkish Telecommunications Law

Computer and Telecommunications Law Review, vol.21, no.5, pp.123-129, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Sürecinin Problem Çocuğu Gazprom

Rekabet Forumu, no.97, pp.16-44, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Seçimler ve Rekabet Hukuku Başka bir Rekabet Yasa Tasarısı Daha Kadük Oldu

Rekabet Forumu, no.95, pp.6-16, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Blu Ray Region Code Protection and EU Competition Law

European Competition Law Review, vol.36, no.7, pp.298-304, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kılavuzu nun Kapsamlı Bir İncelemesi

Rekabet Forumu, no.85, pp.10-42, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Rekabet Savunuculuğunda Yeni Bir Araç Rekabet Kurumu nun Basın Bültenleri

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.515-558, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Margin Squeeze amid the Modernisation of Article 102 TFEU Endorsement of the Effects based Approach

The Competition Law Review, vol.10, no.2, pp.145-166, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Enerji Sektörüne İlişkin 10 Temel Sorun Alanı

Rekabet Dergisi, vol.11, no.2, pp.83-139, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Rekabet Kurulu nun Anten AŞ Kararı ve Regülasyon Perspektifinden Türkiye de Karasal Dijital Televizyon Yayıncılığı

Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, vol.6, no.22, pp.405-434, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

The Regulation and Patent Protection of Pharmaceuticals in Turkey

Tıp Etiği, Hukuku ve Tarihi Dergisi, vol.18, no.1, pp.15-25, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ekonomik Kamu Düzeni ve Ekonomik Kolluk Faaliyeti

Ankara Barosu Dergisi, vol.67, no.4, pp.75-94, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi Dönemlerinde Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları

Ticaret Hukuku Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kırıkkale, Turkey, 9 - 12 February 2021, pp.201-268

Banka Anonim Şirketinde Asgari Kurucu Ortak Sayısı

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, vol.1, pp.499-530

Google Türkiyeye Küstü Mü?

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Ankara, Turkey, 26 October 2020, pp.103-115

6102 sayılı TTK ile Birlikte Anonim Şirketlerde Bilişim Teknolojilerinin Artan Kullanımı

Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu-II: Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğünün 7. Yılında Anonim Şirketler Hukuku Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 25 - 26 April 2019, vol.1, pp.597-630

Rekabet Perspektifinden Dijital Hizmet Vergisi

Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri, Ankara, Turkey, 20 June 2020, pp.121-161

Karekodlu Çeklerde Kişisel Verilerin Korunması Sorunu

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018

İş Şartlarına Uymama Nedeniyle Haksız Rekabet ve Fiyat Tarifeleri Örneği

Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017

Türkiye’de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, İstanbul, Turkey, 20 April 2017

Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Sürecinin "Problem Çocuğu": Gazprom

Rekabet Derneği, Rekabet Uzmanları Derneği ve Çankaya Üniversitesi Ortak Paneli: Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Süreci ve Rekabet Sorunları, Ankara, Turkey, 20 October 2015, pp.16-44

An Economic Analysis of the Mobile Equipment Registration System in Turkish Law

2. Uluslararası Hukuk ve Ekonomi Sempozyumu, United Kingdom, 8 - 09 May 2015, vol.21, pp.123-129

Margin Squeeze Amid the Modernisation of Article 102 TFEU Endorsement of the Effects based Approach

22. Rekabet Hukukçuları Forumu (CLaSF) - Rekabet Hukuku ve Fiyatlandırma Mekanizmaları, Londrina, Brazil, 01 May 2014, vol.10, pp.145-166

AB Genel Mahkemesi’nin Intel Kararı Sonrası AB Rekabet Hukukunda İndirim Sistemlerinde Gelinen Son Nokta ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği Ortak Paneli: İndirim Sistemleri Nasıl Olma(ma)lı?: Piyasa Kapama teorisi ve AB Genel Mahkemesi'nin Intel Kararı, Ankara, Turkey, 23 December 2014, pp.5-28

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kılavuzu'nun Kapsamlı Bir İncelemesi

Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği Ortak paneli: Dışlayıcı Kötüye Kullanmaya Rk Kılavuzunun Bakışı, Ankara, Turkey, 29 May 2014, pp.10-42

Books & Book Chapters

Google Türkiye’ye Küstü Mü?

in: Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Gamze Aşçıoğlu Öz, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.103-115, 2020

Rekabet Perspektifinden Dijital Hizmet Vergisi

in: Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri, Uğur Emek, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.121-161, 2020

Rekabet Hukukunda Fiyat Tarifeleri

in: Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, Prof. Dr. Aynur Yongalık, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.919-974, 2019

Rekabet Zararına İlişkin Terminoloji Üzerine Bir Değerlendirme

in: Rekabet Forumu Dergisi’nin 100. Özel Sayısı, Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan, Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.1-115, 2017