Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aktif ve Pasif Uzaktan Algılama Teknikleri ile Buzul Değişimlerinin İzlenmesi; Ağrı Dağı Örneği

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği XII. Teknik Sempozyumu TUFUAB 2023, Sivas, Turkey, 24 May 2023

InSAR verilerinin işlenmesinde faz açılımı parametrelerinin sonuç ürünlere etkisinin araştırılması

11. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ TEKNİK SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 12 May 2022

InSAR Tekniği Kullanılarak Kar Derinliği ve Hacminin Tahmin Edilmesi

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.22

A Study of the Southern Section of the Tuz Gölü Fault Zone (TGFZ) with Geodetic Measurements

Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 24-26 Ekim 2018, Niğde., Turkey, 24 - 26 October 2018

Terrestrial Laser Scanning Approach in Calculation of Snow Depth and Volume

2nd International Conference on Civil and Enviromental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017

In-SAR Tekniği ve Standart Topografik Haritalar Kullanılarak Üretilen SYM Doğruluklarının Karşılaştırılması

Türkiye Ulusal Forogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) IX. Teknik Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.50

YSA ile Optimize Edilmiş Yapay Arı Koloni Algoritmasının Landsat Uydu Görüntülerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği 9. Teknik Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 27 - 29 April 2017

INVESTIGATION OF AVAILABILITY REMOTE SENSED DATA IN CADASTRAL WORKS

World Cadastre Summit Congress Exhibition, İstanbul, Turkey, 20 - 25 April 2015

Yapay Arı Koloni Algoritmasının Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.422-428

Books & Book Chapters

Gayrimenkul Sektöründe Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Uygulamaları

in: Gayrimenkul Alanında Disiplinler Arası Yaklaşımlar;Dijitalleşme, Güler Ender, Yalçın Aybüke, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.21-37, 2023

Investigation of availability of remote sensed data in cadastral works

in: Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration, Tahsin YOMRALIOĞLU,John McLaughlin, Editor, Springer Nature, Berlin, pp.63-76, 2017

Metrics

Publication

21

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

4