Education Information

Education Information

 • 1996 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Yakınçağ başlarından Tanzimat’xxa kadar Çankırı

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  Şer`iyye sicillerine göre 19. yüzyıl başlarında Çankırı’xxnın idari ve sosyal durumu

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English