Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Letters, Department of Art History

 • 2013 - 2019 Professor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Art Hıstory

 • 2010 - 2013 Associate Professor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Art Hıstory

 • 2007 - 2010 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1998 - 2007 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1997 - 1998 Lecturer PhD

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1992 - 1998 Research Assistant

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - 2016 Dean

  Selcuk University

 • 2010 - 2010 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University

 • 2005 - 2010 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University

Courses

 • Postgraduate Orta Asya -Anadolu Türk Mimarisi Etkileşimi I- II

 • Postgraduate Tasarım Tarihi

 • Postgraduate Erken İslam Mimarisinde Süsleme Sanıtı

 • Doctorate Tasarımda Bani Sanatçı İlişkisi

 • Undergraduate Fotoğrafçılık

 • Doctorate Kale Mimarisinin Türk Sanatındaki Yeri I-II

 • Undergraduate İslam Öncesi Türk sanatı

 • Doctorate Memluklu sanatının Türk sanatındaki Yeri I-II

 • Undergraduate Estetik I-II

 • Postgraduate Kale Mimarisinin Türk satındaki Yeri

 • Undergraduate İslam Önseci Türk Sanatı

 • Postgraduate Orta Asya - Anadolu Türk Mimarisi Etkileşimi

 • Doctorate Kale Mimarisinin Türk Sanatındaki Yeri

 • Undergraduate Araştırma Projesi

 • Postgraduate Erken İslam Mimarisinde Süsleme Sanatı

 • Undergraduate Mezuniyet Çalışması

 • Undergraduate Estetik

 • Doctorate Memluklu Sanatının Türk Sanatındaki Yeri

Advising Theses