Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda (TCK M. 184/1) Suçun Tamamlanma Anı Ve Bağlantılı Sorunlar

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Program, İstanbul, Turkey, 26 October 2021

Bahis ve Şans Oyunları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sorumluluğu Bağlamında Suç Teorisine İlişkin Sorunlar

Türk Kore Ceza Hukuku Günleri, Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçları Uluslararası Sempozyum, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2019, vol.2, pp.1655-1674 Sustainable Development

Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yoluna Teorik Bir Bakış

Türk Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 18 October 2018, vol.1, pp.107-130

Yakalama ve Gözaltı

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.291-295

Books & Book Chapters

LEGAL MATTERS RELATED TO CRIMINAL THEORY IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LIABILITY OF BETTING AND GAMES OF CHANCE

in: 5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, ÖZGENÇ, İzzet TURHAN, Faruk ŞAHİN, Cumhur, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1675-1692, 2020 Sustainable Development

Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine Bir İnceleme

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.315-360, 2018

Metrics

Publication

16

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals