Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği (1966-2016)

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018 Sustainable Development

İlaç Pazarlamasında Etik Bir Değerlendirme

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

Books & Book Chapters

Sağlık Turizminde Teşvik ( Devlet Desteği) Politikaları

in: Sağlık Turizmi, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.391-422, 2020

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme

in: Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Mesut Çimen, Serkan Deniz, Editor, Nobel, Ankara, pp.133-147, 2018

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme

in: Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Mesut Çimen, Serkan Deniz, Editor, Nobel, Ankara, pp.133-147, 2017

Metrics

Publication

13

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals