Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MİDYAT TELKARİ SANATI VE TEKNOLOJİ

Kalemişi Dergisi, vol.9, no.18, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Organizasyonlarda Eğitim İhtiyacı

Standart Dergi, vol.45, no.539, pp.84-87, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PANDEMİ SÜRECİ ALGILARININ RESİMLERİNE YANSIMALARI

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 30 July 2021, vol.1, pp.1-13

KİMLİK VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA ŞEKER AHMET PAŞA

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 30 July 2021, vol.1, pp.179-189

TÜRK TASARIM TARİHİNDE ÖNCÜ BİR İSİM; SABİHA RÜŞTÜ BOZCALI

IARTSYMP: 1st INTERNATİONAL ART SYMPOSİUM, Sakarya, Turkey, 16 November 2021

CULTURAL MOSAİC İN FAHRÜNNİSA ZEYD'S WORKS

ART&DESIGN-2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON ART AND DESIGN RESEARCH AND EXHIBITION, Isparta, Turkey, 21 June 2021, pp.953-967

Kimlik, Kültür Etkileşiminde Tasarım

Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 1 - 03 October 2020

Interaction of Art and Pscyhology

International Paris Conference on Social Sciences III, Paris, France, 15 November - 17 December 2019, pp.367-370

Social Reflection in Turkish Picture Art

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.356-364

Resim Sanatı ve Gelenek

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.51-57

Modern Zamanların İlacı Sanat Terapisi

1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017

Müze Kültürü

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Tasarım Sürecinde Eleştirel Düşünce

Uluslararası tasarımda İletişim İletişimd Tasarım Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 24 - 26 October 2013

Children in Art Education İmage Design Creation

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.56-59

An Analysis Of Teaching Methods Used At The Course Of Basic Design

The World Conference on Design, Arts and Education. DAE 2012, Antalya, Turkey, 1 - 03 May 2012, pp.172-177

Teknoloji ve Temel Tasarım Dersi

1. International Art Symposium, Ankara, Turkey, 17 - 21 October 2011, pp.159-165

Sanat Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

International Symposium on Teacher Education Policies and Issues II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1223-1232

Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Sanat Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Görüşleri

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.813-827

Ülkemizde ve Yurtdışında İlköğretim Düzeyinde Görsel Sanatlar Eğitimi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 April 2010, pp.1079-1084

Diyarbakır Evleri Kapı ve Pencere Süslemelerinin Plastik Sanatlar Açısından Analizi

Diyarbakır El Sanatları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 17 November 2006

Görsel Sanatlar Eğitiminde Standartlar ve Bir Uygulama Örneği

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 April 2006, pp.453-465

Görsel Sanatlar Eğitiminde Standartlar ve Uygulama Örneği

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 April 2006, vol.2, pp.453-465

Sanayileşmede Sanatın Yeri ve Önemi

Sanatta Anadolu Aydınlanması Ulusal Sanat Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.41-47

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi ve Oyunun Önemi

Eğitimde Oyun Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 May 2005, vol.112

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sanatsal Faaliyetlerinin Zihinsel ve Bedensel Gelişimlerine Etkileri

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2004, pp.280-285

Books & Book Chapters

Toplumları Etkileyen Olayların Sanata Yansıması

in: Güzel Sanatlarda Güncel Araştırmalar – 2022, Prof. Dr. Deniz Beste Çelik Kılıç Doç. Ayşegül Koyuncu Okca Dr. Öğr. Üyesi K. Dilek Tankız, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.199-222, 2022

EXAMINING GOOGLE PLAY APPLICATIONSIN TEACHING COLOR CONCEPT INPRE-SCHOOL CHILDREN AND ANINTERFACE DESIGN EXAMPLE

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II, Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu, Editor, Gece kitaplığı, pp.333-354, 2020