Education Information

Education Information

 • 1992 - 1998 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr), Turkey

 • 1988 - 1991 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Zaman serilerinde koşullu değişen varyanslılık yapısı: ARCH modelleri (Döviz ve sermaye piyasalarına bir uygulama)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr)

 • 1991 Postgraduate

  Türkiye’xxnin temel ihraç ürünlerinin talep fiyat esneklikleri: ekonometri bir yaklaşım

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English