Education Information

Education Information

 • 1997 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1991 - 1992 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Geleneklsel yöntemler ve veri zarflama analizi modelleriyle portföy performansının değerlendirilmesi: A tipi yatırım fonları üzerine uygulama

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)