Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

X,Y ve Z Kuşakları Bağlamında Örgüt Kültürünün Algılana Örgütsel Destek ve İç Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi

8th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, Portugal, 16 December 2023, pp.727-739

GELENEKSEL TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNDEKİ USULLERİN ÖRGÜTLERDEKİ ÖRTÜLÜ BİLGİ TRANSFERİNİN ANLAŞILMASINDA KULLANIMI

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, Bingöl, Turkey, 11 November 2021

Yenilikçilik Davranışı ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Kamu Özel Sektör Karşılaştırması

5th İnternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.582-598

A Qualitative Study on the Analysis of Accumulation and Transfer Process in Family Businesses

4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 29 - 30 October 2019, pp.678-684

Aile İşletmeciliğinin Geleceği ve Yönetim Devir Süreci

4.Uluslararası Girişimcilik ve Soayal Bilimler Kongresi, 29 - 30 November 2019

Aile Şirketlerindeki Yönetim Devir Sürecinde Kuşaklar Arası Yetki Devrinin Karar Zamanı: Ardılın Eğitim Ekseninden Bir Analiz

2. International EMI Entrepreneurship and Social SciencesCongress, 9 - 11 November 2018, pp.1542-1551

Gençlerin Girişimcilik Eğiliminin Analizi: Anne ve Babanın Rolüne ilişkin Bir Araştırma

2. International EMI Entrepreneurship and Social SciencesCongress, 9 - 11 November 2018, pp.1552-1563 Sustainable Development

A STUDY ON IDENTIFYING STRESS FACTORS AND STRESS MANAGEMENT OF NURSES WORKING IN INTENSIVE CARE UNITS

5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 20 - 22 April 2018

Duygusal Zekâ Ve Problem Çözme Yeteneği İlişkisi:Ankara İnşaat Malzemesi Sektöründe Bir Uygulama

22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.496-498

Yüksek Öğretimde Liderlik ve Gazi Üniversitesi İİBF de Bir Alan Araştırması

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 22 May 2004

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

31

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

5

Thesis Advisory

14

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals