Education Information

Education Information

  • 2017 - 2019 Postgraduate

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

  • 2011 - 2015 Undergraduate

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey