Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EUROPEAN FEMALE CHARACTERS IN THE WORKS OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND İSMAİL GASPIRALI

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.54, no.4, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Zafer Hanım ın Aşk ı Vatan Romanı Bağlamında Kadın

Hece Dergisi, no.131, pp.142-152, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜL BABA TÜRBESİNİN PEŞİNDEKİ KARAKTER: MOLLA ABBAS FRANSEVÎ

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu(18-20 Ekim Ankara), Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018

Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Sodom ve Gomore Romanında Osmanlı İmparatorluğu nun Temsili

SSHIF (Social Sciences and Humanities in Focus) 2015 Sempozyumu, Varşova, Poland, 15 - 19 September 2015

Müntahabât ı Evliya Çelebi Üzerine Notlar

Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2011

The Doors to Knowledge European Women in Literary Works of Ahmet Mithat Efendi and Ismail Gaspıralı

Travel Writing Between Fact and Fiction: Genre, Functions and Boundaries - Workshop. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2010

Popüler Aşk Romanlarında Dişil Kimliğe Bir Yolculuk Mualla

Çağdaş Romana Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkey, 08 May 2007