Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışan Performansı ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

III.INES International Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.427

Yükselen Ekonomilerde Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.304

Kaotik Zaman Serilerinde Yerel ve Yarı Yerel Kestirim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: FTSE100 Endeksi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.209

İstatistiklerle Türk Dünyasında İnovasyon

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.298-306

Kaotik Zaman Serileri Analizi BİST 100 Endeksi

9.Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Evaluation On e finance Applications in Turkish Banking Systems Case in Ankara

First International Conference on Banking and Finance Perspectives, Famagusta, Cyprus (Kktc), 13 - 15 April 2011

Books & Book Chapters

Reklam Araştırmalarında Nicel Analiz Yöntemleri

in: Reklam Araştırmaları, Karaçor Süleyman,Gençyürek Erdoğan Merve,Akcan Burçe, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.93-112, 2021

Medyada Örgütsel Sessizlik ile Çalışan Performansı Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi İle İncelenmesi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araşırmaları 2018, Tapur Tahsin, Avşaroğlu Selahattin, Arslan Emel, Kılınç Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.335-342, 2018

Metrics

Publication

23

Project

1

Open Access

2