Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amasya’daki Temenna Kayasının Babil’xxdeki Temennu Taşıyla İlgisi Olabilir Mi?

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.2, pp.1521-1526

Servi Boylu Yılan Saçlı Sevgilinin Başka Bir Düzlemde Okunma Denemesi

INOCTE 2017, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 December 2017, pp.22

Klasik Türk Şiirinde Menekşe İle İlgili Benzetilenlerin Kökeni Üzerine Bazı Tespitler

Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası, Bilecik, Turkey, 12 - 13 May 2017

Klasik Türk Şiirinde Rakîb Tipinin Kökenine Dair

TUKAS Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu-2015, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 04 September 2015, pp.16-22

Paralel Yaşamlardan Şair Tezkirelerine Doğu ve Batı Biyografi Yazarının Kaleminden İnsan

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Nevşehir, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2010, pp.635-666

Priştineli Şair Mustafa Çelebi nin Bilinmeyen Bir Mesnevisi 13 15 Nisan 2007 Veliko Turnova Bulgaristan

The Balkans: History and Cultures, Veliko Turnovo, Bulgaria, 13 - 15 April 2007, pp.157-165

Bir Mevlevi Şair Şeyda Denizli

Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 4 - 06 September 2006, pp.411-415

Sehi, Latifi Ve Aşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle XVI. yy Tezkirelerinde Bazı Üslup Özellikleri

V. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, vol.2, pp.1820-1853 Sustainable Development

XVIII Yy Şairlerinden Raûfî nin Mutasavvıf ve Şair Kimliği

Üsküdar Belediye Başkanlığı Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2003, pp.422-434

Books & Book Chapters

Nedim’in Murabbalarından Hareketle Edebiyat ve Müzik İlişkisini Yeniden Düşünmek

in: Dîvân’dan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat-Musikî İlişkisi, Hatice Aynur, Müjgân Çakır, Hanife Koncu, Ali Emre Özyıldırım, Ersu Pekin, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.216-239, 2019

Çâkerî - Yûsuf u Züleyhâ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017

Tazarru’-nâme Örneğinden Hareketle Klasik Türk Nesrinde Murassa Seciyi Yeniden Düşünmek

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Ahmet Kartal-Zafer Koylu, Editor, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, pp.293-308, 2017

Sivrihisar’xxdan Saraya Uzanan Hayat: Vezir-i Azam Sinan Paşa

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Editor, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, pp.259-272, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-TEİS

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

12

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals