Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

KORE’DE BANKACILIK DÜZENİNİN İHLALİ VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU (Çeviri Tebliğ)

in: 5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler , İzzet Özgenç,Cumhur Şahin,Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.733-742, 2020 Sustainable Development

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Stamose. Bulgaristan Davası (Karar Çevirisi)

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 19 Göç – Mültecilik – İnsan Kaçakçılığı Prof. Dr. Gunnar Duttge'ye Armağan, Kayıhan İçel,Yener Ünver, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.271-284, 2017 Sustainable Development

Bulgaristan Uyuşturucu Maddeler ve Uyarıcıları Kontrol Kanunu Çevirisi

in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 18 Uyuşturucu Madde Suçları Dr. Altay Suroy'a Armağan, Kayıhan İçel,Yener Ünver, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.481-522, 2017