Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğu Türkistan ve Rabia Kadir

Türk Yurdu , no.336, pp.18-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Dil Öğretim Kitabı: Uygur Tilidin Asas (A Language Teaching Book: uygur Tilidin Asas)

9. Uluslararası dünyada Türkçe Öğretimi : Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.91-100

Yunus Emre Divanı'nda Eksiltili Yapılar (Elliptic Structres İn Yunus Emre Divan Literature)

Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2021, pp.288-295

Yeni Uygur Türkçesinde İşteş Fiiller ve Fiillerin Anlam Bakımından Tamlayıcıları

12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 21-23 Ekim 2020, Ankara, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2021

Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinə ümumi bir baxış

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCEDEDICATED TO THE 150TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE GREAT AZERBAIJANI WRITER AND OUTSTANDING PUBLIC FIGURE JALIL MAMMADGULUZADEH, Baku, Azerbaijan, 18 - 19 November 2019

Yeni Uygur Türkçesinde Kişi Adlarında Kısaltmalar

3.İnternational Congress on Social Sciens (Buhara) Özet Bildiri Kitabı, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.190

Yeni uygur Türkçesinde Birleştirme Yoluyla Kavram Karşılama

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.591-598

Functions of the lIk suffix and suffix combinations made with the lIk in Modern Uyghur

İnternational Scientific Conference ”Languages and Literatures of the Turkic People”, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 October 2015

18.yüzyılın Sevgi Ve Güzellik Şairi Molla Penah Vagıf

Doğumunun 300.Yılında Molla Penah Vagıf’ı Anma Toplantısı, Ankara, Turkey, 03 November 2017, pp.87-91

SSCB Döneminin Çağdaş Uygur Edebiyatına Tesiri

SSCB Döneminin Türk Dünyasına Tesiri Paneli, Turkey, 12 December 2017

Samed Vurgun Ve Türkiye de Onun Eserleri İle İlgili Çalışmalar

Samed Vurgun’xxu Anma Toplantısı, Ankara, Turkey, 15 November 2016

Yeni Uygur Türkçesinde Hayvandan İnsana Aktarma

11.uluslararası Büyük Türk dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.185-191

Göktürkler Döneminde Orta Asya da İpek Yolu Vasıtasıyla Yayılan Veba

Uluslararası ”İpek Yolu’xxnun Yükselişi Ve Türk Dünyası” bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, vol.2

Yeni Uygur Türkçesinde lIK Ekinin İşlevleri Ve lIK Ekli Birleşik Ekler

Aktual’xxnıya Voprosı Tyurkologıçeskih İsslyadovanıy, St.Petersburg, Russia, 26 - 27 October 2015, pp.161-170

Çağdaş Azerbaycan şiir ve Hikâye Antolojileri

Çağdaş Azerbaycan şiir ve Hikâye Antolojileriyle Afak Mesut’xxun Seçme Eserlerinden Oluşan Kalabalık Kitabı Tanıtım Ve İmza Günü, Ankara, Turkey, 14 July 2016

Sovyetler Birliğindeki Uygur Edebiyatı ve A Aşiri nin İdikut Romanı

Kazakistandaki Uygur Yazarı Ahmetcan Aşiri’xxnin İdikut Romanının Tanıtımı, Ankara, Turkey, 23 March 2016

Yeni Uygur Türkçesi Ağızlarında R Ünsüzünün Durumu

10.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, pp.73-80

Uygur Türklerinde Hayat Edebiyat İlişkisi ve Abdürrahim Ötkür

Uluslararası Uygur Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 18 December 2015

Azerbaycan edebiyatında Kaçak Hârekatı ve Samuhlu Memmedkasım

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, Turkey, 17 - 19 November 2014, pp.207-220

Yeni Uygur Türkçesinde GAn Sıfat Fiil Eki

8. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Tirane, Albania, 25 - 28 September 2013

Yeni Uygur Türkçesinde Fiillerden Türetilmiş Kişi Adları

6. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Erzurum, Turkey, 25 - 28 September 2011

Sovyetler Birliğindeki Uygur Edebiyatının Tarihî Seyri

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Kırkaali, Bulgaria, 25 - 28 September 2010

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İşteş Fiiller

I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 March 2008

Books & Book Chapters

UYGUR( DOĞU TÜRKİSTAN) EDEBİYATI/CALALİDİN BEHRAM "ÖĞRETMENİM"

in: TÜRKÇE HİKÂYE EVRENİ-TÜRK DÜNYASINDAN SEÇMELER-AKTARMALAR, Karagöz, Erkan; Atabey, İbrahim, Editor, Bengü, Ankara, pp.365-379, 2021

UYGUR( DOĞU TÜRKİSTAN) EDEBİYATI/CALALİDİN BEHRAM "Mening oqutquçim""

in: TÜRKÇE HİKÂYE EVRENİ-Türk Dünyasından Seçmeler-Özgün Metinler, Karagöz, Erkan; Atabey, İbrahim, Editor, Bengü, Ankara, pp.312-331, 2021

Yeni Uygur Türkçesinde Kişi Adlarında Kısaltmalar

in: Dr. Himmet Biray Armağanı Ahde Vefa 25.yıl, Biray, Nergis; Eynel, Sema, Editor, Kesit, İstanbul, pp.597-610, 2021

Xaliq Niyaz

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları-Dilciler, 1.Cilt, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.947, 2019

Amine Gappar

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları-Dilcier, 1. Cilt, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.935, 2019

Muhebbet Qasim

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları-Dilciler, 1. Cilt, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.949-950, 2019

İmin Tursun

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları-Dilciler, 1.Cilt, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.907-911, 2019

Yeni Uygur Türkçesinde Kalıp Sözler

Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018

Uygur Yazarı Ziya Samedi’xxnin Doğumunun 100.Yılı

in: Teuyelsiz Kazakstandakı Uygır Edebiyeti, Kalijanov, U., Editor, M.O. Eyezov Atındağı Edebiyet jene öner institutı, Almati, pp.171-180, 2015

Samuhlu Kaçak Memmedkasım

AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2014

Metrics

Publication

52

Thesis Advisory

4