Scientific Activities

Artistic Activity

 • December 2017 Hikâye: Küçük Bir Yardım

 • July 2017 Programın Adı:Dünden Bugüne Türkçemiz Programın Konusu: Yeni Uygur Türkleri Edebiyatı

 • May 2017 Füsun Menşure Ve Konforlu Yalnızlık Kitabı Üzerine

 • April 2017 Hikâye: Merhamet

 • January 2017 Hikâye: Meliha

 • December 2016 Hikâye: Meccanen

 • December 2016 Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması

 • May 2009 Hikâye: Oğlum Kedi İstiyor

 • December 2008 Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması

 • September 2007 Bir Kapı Aralandı

 • August 2007 Hikâye: Acaba Ölür müydü?

 • February 2006 Hikaye: Fotoğraf