Education Information

Education Information

 • 1983 - 1994 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 1979 - 1981 Postgraduate

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1972 - 1978 Undergraduate

  Middle East Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1981 Postgraduate

  The demands for money in case of turkey

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü