Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THOMAS NAGELİN AHLAK FELSEFESİ

The Journal of Social Sciences , vol.2, no.5, pp.318-326, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyaset Felsefesi Açısından Negatif Özgürlük

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 23 October 2022, vol.1, pp.99-100

Çalışma Felsefesi Hakkında Bir Değerlendirme

Uluslararası 1 Mayıs Kongresi, Ankara, Turkey, 30 April - 02 May 2020, vol.1, pp.136-145

Aristoteles Düşüncesinde Siyasal İnsan Problemi

Uluslararası Ankara Kongresi, Ankara, Turkey, 29 May 2021, vol.1

DEĞER KAVRAMINA FELSEFİ BİR BAKIŞ DENEMESİ

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 13 February 2021, pp.571-573

İhvan-ı Safa’nın İlimler Sınıflaması

Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası, Isparta, Turkey, 8 - 10 February 2019, pp.247-255

Liberal Elements in Prince Sabahaddins Thought

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Isparta, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.107-108

Neo Liberalizmin Demokrasi ile İmtihanı: Hayek’e göre Demokrasi Diktatörlük İlişkisi

First International Philosophy Congress, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.892-900

Çağdaş Siyaset Felsefesinde Friedrich von Hayek’in Yeri

Gazi Üniversitesi II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 20 May 2010, pp.349-359

Karl Raimund Popper’a Göre Liberalizm Demokrasi İlişkisi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2009, pp.345-356

Books & Book Chapters

Bir Değer Olarak Cumhuriyetçilik Düşüncesi

in: Türkiye'de Felsefe Çalışmalarının 100 Yılı, Nurten Gökalp, Recep Batu Günör, Editor, Nobel, Ankara, pp.159-168, 2023

Felsefeye Giriş

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022 Sustainable Development

Değer ve Siyaset İlişkisi

in: Değer Çalışmları II, Nurten Gökalp, Recep Batu Günör, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TODAİE Yayınları, Ankara, pp.60-69, 2022

Şiddetin İdeolojik Yüzü

in: Şiddetin Kökenleri, Emine Erden Kaya, Merve Suna Özel Özcan, Editor, Orion, Ankara, pp.136-149, 2022

Etik Değerler veya Değer'in Etik Boyutu

in: Değer Çalışmaları, Nurten Gökalp, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.100-115, 2021

"Homo Economicus" ya da "İktisadi İnsan" Hakkında Felsefi Bir Değerlendirme

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar, Ayşe Çatalcalı Ceylan, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.1-13, 2021

Özgecilik

Atıf, Ankara, 2020

Epiküros'ta Yaşam ve Ölüm

in: Ölüm Üzerine, Gökalp, Nurten, Günör, Recep Batu, Editor, Nobel, Ankara, pp.73-91, 2020

Ahlak Felsefesinde Özgecilik

Atlas Yayınları, Ankara, 2019

Tüketim Toplumu Üzerine

in: Özne yi Yeniden Düşünmek, James Faubion, Editor, İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.315-329, 2014

Post-Endüstriyel Sınıflar

in: Özne yi Yeniden Düşünmek, James Faubion, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.297-314, 2014

Metrics

Publication

32

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals