Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Genç Parti’yi anlamak: Parti, lider ve kitle üzerine bir çalışma

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Pierre Bourdieu’s Contribution to the Debates Concerning Ideology and Discourse

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)