Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Mortgage piyasalarının ve para politikasının konut fiyatları üzerindeki etkisi: Teori ve Türkiye üzerine bir uygulama

  Necmettin Erbakan University, Faculty Of Socıal And Human Scıences , Department Of Economıcs

 • 2011 Postgraduate

  Türkiye tarım sektöründe yapısal dönüşümün sosyo-ekonomik ve mekansal etkileri: Muğla Merkez tütün örneği

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs