Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Dönemi'nde Türkiye'ye Gelen Yabancı Devlet Adamları

İstanbul International Modern Scientific Research Congress-II, 23 - 25 December 2021

Türkiye’de 1939-1950 Yılları Arasında Sanat ve Dış Politika

7th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıc Researches Conference, 10 - 12 December 2021

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Basını’nda Soyadı Kanunu Tartışmaları

7th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıc Researches Conference, 10 - 12 December 2021

Demokrat Parti Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri ve Bu Çerçevede Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1959 İtalya Seyahati

II. Uluslararası Haliç Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 October 2021

Soğuk Savaş Yıllarının İlk Çeyreğinde Etimesgut Askeri Havaalanı

SADAB7th International Conference on Social Researches andBehavioral Sciences, 24 - 25 September 2020

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri ile Olan Diplomatik İlişkileri

SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 24 - 25 September 2020

Millî Şefli Yıllarda Türkiye’de Kültürel Değişim

4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 22 - 24 October 2020

Askeri ve Siyasi Yönleri ile Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet

SADAB7th International Conference on Social Researchesand Behavioral Sciences, 24 - 25 September 2020

Harf İnkılâbı ve Balkanlar

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 27 - 29 September 2018

Başkentin Yoğun Siyasi Trafiğinde Bir Soluklanma Yeri Olarak Çubuk I ve II Barajları

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 October 2018

Büyük Güçlerin Ortadoğu Mücadelesinde Osmanlı Demiryolları

Sykes – Picot’nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2016

Dünden Bugüne Etimesgut’ta Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, 29 - 30 March 2018

Maarif Şuralarındaki Görüşmelerde Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiyede Siyasal İktidarın Sanat Politikası

III. Türk Dünyası Staratejik Araştırmalar Kongresi, 2 - 05 November 2017

Her İki Dünya Savaşı Sırasında Çoruma Yapılan Azınlık ve Yabancı Sürgünleri

III. Türk Dünyası Staratejik Araştırmalar Kongresi, 2 - 05 November 2017

Ankara’daki Dini Çevrelerin ve TBMM’deki Din Adamlarının Milli Mücadele’ye Katkıları

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 May 2017

Askerî Raporlar ve Hatıratlara Göre Irak Cephesi

Kûtü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.79-96

Öncesi ve Sonrasıyla Dönemin Basınında Cumhuriyetin İlanı

Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2013, vol.1

Maarif Salnamelerine Göre 20. YY Başlarında Bursa da Eğitim

Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.511-524

Lozan Barış Antlaşmasına Göre Kurulan Muhtelit Karma Hakem Mahkemelerinin Çalışmaları

90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2013, pp.527-547

II. Meşrutiyet Dönemi İstanbulunda İmar Faaliyetleri

OSARK Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

Osmanlıdan Günümüze İran ve Ermeni Meselesi

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Toplumsal Bellek Ön Yargılar ve Gerçekler, 8 - 11 April 2015

Yeni Adana ve Türk Sözü Gazetelerine Göre Adana da Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (1950-1966)

1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015

Dönem Hatıratlarından Çanakkale Muharebeleri

Dördüncü Uluslararası Gelibolu SempozyumuYüzüncü Yıl: Tarih, Efsane ve Milli Muhayyile, İSTANBUL - ÇANAKKALE, Turkey, 15 - 18 March 2015

Ortadoğu Gelişmeleri Karşısında Türkiye-Ürdün İlişkileri (1923-1980)

2nd Internatıonal Conference On Educatıon and Socıal Scıences, İstanbul, Turkey, 2 - 04 February 2015, pp.1191-1199

Cumhuriyetten Günümüze Elazığ da Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Bir Bakış

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, Turkey, 17 - 19 November 2014, vol.2, pp.1011-1032

Mahmut Goloğlu’nun Parlamenter Faaliyetleri (1950-1960)

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2014

Hatırat ve Günlüklerin Işığında I Dünya Savaşının Analizi

II. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 31 October - 02 November 2014

Türk Dış Politikasında Değişen Dengeler ve Türkiye Orta Doğu İlişkileri (1938 1950)

I. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 7 - 10 May 2014

Demokrat Parti Dönemi’nde Doğu Anadolu’ya Yönelik Hükümet Politikaları

Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 January 2014, vol.2

Milli Mücadele’de Haymanalıların Çeşitli Olaylar Karşısında Gösterdiği Tepkiler

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 2012, pp.53-69

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün Eğitim ve Kültür Politikaları

5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.341-349

Cumhuriyetten Günümüze Batman da Nüfus Hareketliliği

I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 January 2009, vol.2, pp.259-273

Books & Book Chapters

ISMA'Il AL-QABBANI

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler II, Safran, Mustafa, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.665-684, 2019

Çok Partili Hayatın İlk Yıllarında Partili Cumhurbaşkanı Tartışmaları (1946-1950)

in: Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editor, Vadi, Ankara, pp.299-315, 2018

Osmanlı Devleti’nde Jön Türk Hareketi’nden İttihat ve Terakki Yönetimine Geçiş Süreci

in: Kaşgarlı’nın Torunu Reşat Genç Armağanı, Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.53-61, 2015

Halifeliğin Kaldırılması Süreci ve Türk Basınına Yansımaları

in: Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Kantarcı Şenol, Şimşek Fatma, Editor, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, pp.193-205, 2015

1923-1960 Döneminde Türk Eğitimi

in: Türk Eğitim Tarihi, , Editor, Otorite Yayınları, Ankara, pp.231-317, 2012

Atatürk Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Yönelik Sağlık Politikaları

in: Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, , Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.321-334, 2008