Scientific Activities

Artistic Activity

  • December 2017 Türk Dış Politikası ve Yabancı Devlet Adamları (1923-1960)

  • May 2014 “Türk-İslam Dünyası’nda İlmi Gelişmeler”