Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anamorfik Illuzyon Tekniginin Kokeni ve Guncel Sanat Icerisinde Kullanimi

2. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 24 - 25 February 2022, pp.78-86

Yığın Nesnelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü

2.ULUSLARARASI SANAT VE EDEBİYAT KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 February 2022

SANAT NESNESİ OLARAK DOĞAL-YAPAY OBJE BAĞLAMI 2021

USBILIM 3rd INTERNATIONAL EDUCATION, ECONOMICS, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 25 December 2021

ANTONY GORMLEY’İN ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN MEKÂNIN İFADE ALANI OLARAK DOLULUK 2021

ISPEC 8. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Bingöl, Turkey, 24 December 2021

TOKUJIN YOSHIOKA ’xxNIN SANATI VE BELİRSİZLİK KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ 2019

GAP 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019

YÜCE ALGISI BAĞLAMINDA ANISH KAPOOR 2015

2. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMUDİSİPLİNLERARASI TASARIM, Turkey, 22 - 27 April 2015, pp.378-383

Metrics

Publication

12

Open Access

2