Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BEĞENİ YARGISI VE HİYERARŞİSİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

YÖRÜK ALİ EFE ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.102-120

Türkiye Modernliğinin Müziği Olarak Türk Halk Müziği

4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.14-15

Orta Anadolu Abdallarında Kimlik Dönüşümü: Çalgıcılıktan Sanatçılığa

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

Müzik İncelemesinde Toplumsal Kuramlar ve Kavramlar: Türk Halk Müziği Örnek Olayı

3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.43-54

Türk Halk Müziği’nde Paradigma Dönüşümü

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.199-201

Postmodern ve Modern İkiliği Bağlamında Türkiye de MÜzik Terapi

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.48-58

Batı Dışı Modernlik Kavramı Bağlamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Kimliği

II. Uluslararası Dans ve Müzik Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 22 October 2016

SANAT BAĞLAMINDA TÜRK HALK MÜZİĞİ

ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.6, pp.57-67

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN MODERN OTANTİSİTE VE GELENEKSEL OTANTİSİTE BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI SEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 24 - 26 September 2014, vol.1, pp.169-177

MODERN OTANTİSİTE POSTMODERN OTANTİSİTE VE GELENEKSEL OTANTİSİTE BAĞLAMINDA ORTA ANADOLU ABDAL MÜZİĞİ

II. İZMİR ULUSAL MÜZİK SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 17 - 18 November 2014, vol.1, pp.137-146

ORTA ANADOLU ABDAL MÜZİĞİNDE TINI VE ABDAL TINISININ İCADI BAĞLAMA ÖRNEK OLAYI

VI. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.64-75

ABDAL TOPLUMUNDA KİMLİK MÜZİK İLİŞKİSİ VE NEŞET ERTAŞ

ULUSLARARASI BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 13 - 14 May 2013, vol.1, pp.435-454

Books & Book Chapters

Music Therapy in Turkey within the Context of the Postmodernism-Modernism Dichotomy

in: Music Therapy in Turkey, Uçaner Çifdalöz, Burçin Türkmen, Emel Funda, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.21-40, 2019